Medische verklaring – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergentheim – Bergentheim
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergentheim
Kanaalweg West 62 7691 CA
Bergentheim

Medische verklaring

Kanaalweg west 62, 7691 CA Bergentheim
Tel. 0523-231351, email: info@huisartsbergentheim.nl

Medische Verklaring

U heeft gevraagd om een medische verklaring. Deze mag uw eigen huisarts niet afgeven.
De reden hiervoor is dat uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven.

Het medisch Tuchtcollege van Amsterdam heeft zich in het verleden hierover uitgesproken met de volgende woorden:

” Van een behandelend arts, die uit dien hoofde een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, mag  niet worden gevergd dat deze van zijn oordeel over de aan de orde zijnde vraag doet blijken. Dit met name niet alleen omdat deze vertrouwensrelatie ernstig kan worden geschaad indien dit oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn, doch ook omdat dit oordeel, juist in verband met de bestaande relatie, in vrijwel alle gevallen geheel onbevooroordeeld kan zijn “

Mocht de vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dat kunnen zij op hun kosten. hetzij een onafhankelijke geneeskundige aanwijzen ( bijvoorbeeld de GGD), hetzij  via hun medische adviseur informatie opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven.

J.W. De Muinck Keizer

Huisarts Bergentheim