Positieve Gezondheid – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergentheim – Bergentheim
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergentheim
Kanaalweg West 62 7691 CA
Bergentheim

Positieve Gezondheid

De Huisartsenpraktijk heeft in het verlengde van de samenwerking met Gewoon Gezond Bergentheim met een aantal medewerkers  deel genomen aan een coachtraject positieve gezondheid. De praktijk is al geruime bezig Positieve Gezondheid in de Huisartsenpraktijk verder uit te werken en waar mogelijk toe te passen.

Wat is Positieve Gezondheid:
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt (citaat: www.iph.nl)

Vaak kijken mensen, die bijvoorbeeld een chronische aandoening hebben, naar wat er allemaal niet meer kan, wij proberen de focus te verleggen naar wat er wel mogelijk.